Сделка на деня
Откривателят на природата - твърда корица
29.75 лв.

Условия за ползване на сайта

 

За да използвате уеб сайта Kanira.bg, Вие трябва внимателно да се запознаете с Общите условия и да приемете същите. При всяко използване на уеб сайта, се счита, че сте запознати, приемате и сте съгласни с общите условия. В случай, че не приемате общите условия, моля не използвайте уеб сайта Kanira.bg.

Kanira.bg не гарантира, че в уеб страниците му не се съдържат грешки, и че достъпът до тях е непрекъсваем, като си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време.

Kanira.bg не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети и загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от употребата или невъзможността за употреба на тази услуга, дори Kanira.bg да е бил предупреден за вероятността за такива вреди.

 

Kanira.bg предлага продукти, които са със защитени авторски права и всяко нарушаване на същите е забранено съгласно Законът за авторските права и сродните му права. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание на материалите, които са публикувани на страницата на Kanira.bg.

С цел да улесни достъпа Ви Kanira.bg може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се оперират от трети страни. При свързването си с такъв сайт, Вие трябва да приемете неговите изисквания за ползване, както и условието, че Kanira.bg няма контрол върху съдържанието на този сайт и не може да поеме отговорност за материали, създадени или публикувани от такива сайтове на трети страни.