Сделка на деня
Откривателят на природата - твърда корица
29.75 лв.

Обожествената природа. Скални светилища от Рила, Родопите и Пирин

Фабер, 2018 г.

Изследването на мегалитните паметници е утвърдена проблематика заради повсеместното им разпространение през определени етапи от историческото развитие на отделни региони и заради загадката на хилядолетната вяра в големите каменни късове и в скалите. още...

Цена: 35.00 лв.

Тайната на Орфей

Хелиопол, 2018 г.

Никола Гигов живее и твори в град Смолян. Той е автор на 44 книги - поезия и проза. Носител е на 7 международни и 88 национални награди. Присъдена му е наградата за поезия на името на Пейо Яворов и Николай Хайтов. Негови творби за публикувани на 20 езика.

По още...

Цена: 17.00 лв.

Древният български календар

Древният български календар и приложението му в държавния и народния живот от древни времена до наши дни.

още...
Цена: 18.00 лв.

Агиология и демонология

ИК Род, 2018 г.

Монографията e резултат на многогодишни и лични теренни наблюдения и проучвания върху парадигмалните отношения между агиологията – като познавателно пространство за осветеното, обожественото, и демонологията – като поле на познанието за стихийното и още...

Цена: 25.00 лв.

Календарни празници и обичаи на българите - енциклопедия

Българските празници и обичаи!

Народната обредност е прикрепена към датите на източно-православния църковен календар и претърпява редица промени. Религиозен синкретизъм под формата на „битово християнство“ или „езическо православие“, още...

Цена: 12.00 лв.