Сделка на деня
Откривателят на природата - твърда корица
29.75 лв.

Договорът - Практическо ръководство за търговски и граждански договори

Сиби, 2012 г.

Петото издание на книгата предлага на читателите над 100 примерни образци на граждански и търговски договори, като например: замяна, наем, гражданско
дружество, аренда, лизинг, търговско представителство, заем, влог, изработка, услуга, поръчка, консигнация, още...

Цена: 54.00 лв.

Конституция на Република България

Сиби, 2017 г.

Изданието включва последните изменения в Конституцията, обнародвани в ДВ, бр. 100/ 2015 г.

още...
Цена: 2.60 лв.

Административен процес

Сиби, 2018 г.

8. издание към 25 септември 2018 г. 

В изданието са отразени последните промени на Административнопроцесуалния кодекс, приети от Народното събрание на 25 юли 2018 г., повторно приети на 13 септември 2018 г.

Представена е нормативната уредба на още...

Цена: 6.90 лв.

Закон за Министерството на вътрешните работи

Сиби, 2018 г.

17. актуализирано издание към 1 октомври 2018 г.

В сборника е поместен Законът за Министерството на вътрешните работи, с който се уреждат принципите, функциите и основните дейности на МВР за осъществяване на политиките по защита на правата и свободите на още...

Цена: 6.00 лв.

Закон за движението по пътищата

Сиби, 2018 г.

15. актуализирано издание към 26 септември 2018 г. 

Поместен е Законът за движението по пътищата, в който е представена уредбата на правилата за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, изискванията към пътните превозни средства за участие още...

Цена: 9.70 лв.