Сделка на деня
Откривателят на природата - твърда корица
29.75 лв.

Испански идиоматични изрази - тематичен речник

Хейзъл, 2001 г.

Речникът - първи по рода си у нас по обхват и прецизност при разкриване на значенията на фразеологичните единици - включва голям брой идиоми, чисти фразеологизми, устойчиви изрази и сравнения, крилати фрази и езикови клишета, кратко и ясно обяснени и подкрепени още...

Цена: 14.50 лв.

Pons таблици за спрежение на глаголи - испански

В тази книга ще намерите нагледни таблици за спрежението на най-важните испански глаголи, цветно маркиране на особеностите, подробен списък на глаголите с указания за съответния модел на спрежение. още...
Цена: 9.90 лв.

Българско-испански разговорник

МАГ-77, 1996 г.
В този разговорник ще намерите най-често употребяваните думи и изрази в испанския език при поздрави, обръщения, сбогуване, представяне, пожелания, срещи, извинения, молба, съгласие, съмнение, съвет и др. Разгледани са и теми като: образование, религия, професии, още...
Цена: 3.00 лв.

Испанско-български и българско-испански речник

Галеон, 1999 г.
В този речник са включени: 12 000 думи в испанско-българската част и 12 000 думи - в българско-испанската; широко използвани разговорни думи, навлезли в испанския език през по-ново време; над 4 000 често употребявани словосъчетания и изрази; препратки за спрежението на още...
Цена: 13.00 лв.