Сделка на деня
Откривателят на природата - твърда корица
29.75 лв.

Капиталът. XXI век

В момента проблемът за разпределението на благата е сред най-обсъжданите. Мненията се свеждат до две коренно противоположни. Според едното неравенствата ще продължават да нарастват в един все по-несправедлив свят. Според другото ще станем свидетели на още...

Цена: 45.00 лв.

Жилищна политика и устойчиво развитие. България в контекста на Европа

С развитието на териториално-устройственото планиране през 70-80-те години на миналия век в България се правят първите опити за комплексно разглеждане на въпроснте на жилището като интегрален елемент на националната обществено-икономическа структура. Това, още...

Цена: 31.00 лв.

Да продаваш е човешко

Новата книга на Даниъл Пинк „Да продаваш е човешко“ представя изцяло нов поглед към изкуството на продажбите. Както в  „Мотивацията“ и в  „Изцяло ново мислене“, така и тук  той черпи от богатството на  социалната наука за още...

Цена: 15.00 лв.

Наръчник за приключване на сделки

Проучване сред над 1100 търговеца показва, че справянето с възражения и затварянето на сделката са най-слабите страни на ВСИЧКИ търговци.
Написах Наръчникът за приключване на сделки за ВАС, за да станете ВЕЛИКИ в преговорите и приключването на сделките.
още...

Цена: 24.90 лв.

Микроикономикс

Тракия-М, 1999 г.
Учебникът по Микроикономикс е предназначен за студенти по икономика, за обучаващи се в бизнесшколи и за всички, които се интересуват от езика и правилата на пазарното стопанство. Достъпният характер на отделните теми позволява тази книга да се ползва и от още...
Цена: 10.00 лв.