Сделка на деня
Откривателят на природата - твърда корица
29.75 лв.

Основи на управлението

Стено, 2006 г.

"Основи на управлението" е дисциплина, която се изучава в началните курсове на университетски специалности като "Стопанско управление", Маркетинг", "Финанси", "Икономика".
Книгата съдържа наистина "основи" - онези теми, чрез които още...

Цена: 15.00 лв.

Проблеми на наказателното право. Особена част

Сиела, 2008 г.

В две книги се съдържа единно, комплексно и значително надмонографично изследване от научни статии, студии и монографии, публикувани в четирите десетилетия в края на 20 и началото на 21 век, разработени от проф. Димитър Михайлов.
Първата книга обхваща основни още...

Цена: 30.00 лв.

Курс по счетоводство на предприятието

Тракия-М, 2015 г.

Книгата е осмото основно преработено и допълнено издание на "Курс по счетоводство на предприятието" С него продължават усилията на авторския колектив да поднася на българския счетоводител и учащите се във висшите и средните училища актуалните знания по още...

Цена: 35.00 лв.

Договорът - Практическо ръководство за търговски и граждански договори

Сиби, 2012 г.

Петото издание на книгата предлага на читателите над 100 примерни образци на граждански и търговски договори, като например: замяна, наем, гражданско
дружество, аренда, лизинг, търговско представителство, заем, влог, изработка, услуга, поръчка, консигнация, още...

Цена: 54.00 лв.

Конституция на Република България

Сиби, 2017 г.

Изданието включва последните изменения в Конституцията, обнародвани в ДВ, бр. 100/ 2015 г.

още...
Цена: 2.60 лв.