Сделка на деня
Откривателят на природата - твърда корица
29.75 лв.

Проблеми на наказателното право. Особена част

Сиела, 2008 г.

В две книги се съдържа единно, комплексно и значително надмонографично изследване от научни статии, студии и монографии, публикувани в четирите десетилетия в края на 20 и началото на 21 век, разработени от проф. Димитър Михайлов.
Първата книга обхваща основни още...

Цена: 30.00 лв.

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Тази уникална книга представя цялостно научно-приложно изследване на правната материя на обезпеченията. Обхванати и систематизирани са всички видове обезпечения, уредени в различни нормативни актове: Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, още...

Цена: 61.20 лв.

Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право – 2017

Сиела, 2018 г.

Настоящият том продължава поредицата "Предизвикай: Съдебната практика!" с разглеждането на някои основни категории от общата част на гражданското право - източниците, субектите, собствеността и някои семейно- и наследственоправни въпроси. И тук още...

Цена: 20.00 лв.

Финансово право. Пето издание

Сиела, 2017 г.

За първи път учебник по финансово право се издава в четири части: обща част, специална част, конституционно правосъдие в сферата на публичните финанси, казуси. Учебникът обхваща и изяснява всички институти на ФП. Особе­но актуална е глава „Управление на още...

Цена: 25.00 лв.

Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика 2008-2018, том 2

Сиела, 2018 г.

Настоящото луксозно издание представлява сборник със селектирана практика на ВКС по въпросите, касаещи нотариалната практика. Систематизирана по нормативни актове и правни институти, книгата позволява да се проследи развитието на практиката на ВКС в още...

Цена: 60.00 лв.