Сделка на деня
Откривателят на природата - твърда корица
29.75 лв.

Caramel 2, аудиодиск № 2 по френски език за 3. клас

Аудиодискът съдържа записи на всички упражнения, текстове и песни, предвидени за развиване на умението слушане. Записите представят правилни образци на фонетични и интонационни модели. още...
Цена: 6.00 лв.

Caramel 2, аудиодиск № 1 по френски език за 3. клас

Аудиодискът съдържа записи на всички упражнения, текстове и песни, предвидени за развиване на умението слушане. Записите представят правилни образци на фонетични и интонационни модели. още...
Цена: 6.00 лв.

FUNKEL, аудиодиск по немски език за 3. клас

В началната фаза се предлагат упражнения за слушане и възпроизвеждане: повтаряне на чутите думи и фрази индивидуално или в хор, обучаване на правилно произношение и интонация. Учениците имат възможност да слушат автентична немска реч с нормално темпо на още...
Цена: 6.00 лв.

Hello! Аудиодиск № 2 по английски език за 3. клас

Аудиодискът съдържа записи на всички песни, упражнения и текстове, отбелязани със знак за слушане. Записите са направени от носители на езика и представят правилни образци на фонетични и интонационни модели. още...
Цена: 6.00 лв.