Сделка на деня
Откривателят на природата - твърда корица
29.75 лв.

Тетрадка по руски език

Учебната тетрадка за шести клас – втора година на обучение е неразделна част от учебния комплект "Школьник - 2". В нея се допълват и доразвиват основните идеи, методически похвати и дейности от учебника.
Тя е предназначена за самостоятелна работа по още...

Цена: 4.90 лв.

Руски език

Учебникът по руски език "Школьник - 2" е предназначен за учениците от VІ клас, избрали да изучават руски език като втори чужд. Той представлява втората стъпка – продължение и развитие на цялостна система за овладяване на езика в прогимназиалната степен.
още...

Цена: 14.00 лв.

Тетрадка по български език за 6. клас

Учебната тетрадка съдържа текстове и 170 задачи, от които 42 тестови. Прилага се ключ с верните отговори на тестовите задачи. Помагалото отговаря на изискванията на новата учебна програма по български език и е предназначено за самостоятелна работа на всички още...
Цена: 5.20 лв.

Тетрадка по география за 6. клас

Тетрадката по география е предназначена да ви помогне в усвояването и задълбочаването на познанията ви за тази древна и удивителна наука. С нейна помощ ще имате възможността след всеки урок да отговорите и решите поставените въпроси, задачи, тестове и забавни още...
Цена: 2.00 лв.

Музика - 6. клас

В учебника по музика за 6. клас са включени 40 песни за изпълнение, както и много произведения за слушане от български и чужди композитори: А. Владигеров, К. Илиев, Ф. Шопен, Ф. Лист, В. А. Моцарт, Л. В. Бетовен, Р. Шуман и други. още...
Цена: 4.60 лв.