Сделка на деня
Откривателят на природата - твърда корица
29.75 лв.

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Издателство Труд и право, 2018 г. Меки корици

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Тази уникална книга представя цялостно научно-приложно изследване на правната материя на обезпеченията. Обхванати и систематизирани са всички видове обезпечения, уредени в различни нормативни актове: Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закона за особените залози, Закона за договорите за финансово обезпечение, Гражданския процесуален кодекс и други. Разгледани са правните институти с обезпечителни функции, обезпечителните институти и обезпечителния процес. Отделните теми и въпроси са коментирани и анализирани от гледна точка на проблемите на правоприлагането и развитието на съдебната практика. Теоретичните постановки се съпътстват с конкретни примери и казуси, дават се правни разрешения, посочват се особените хипотези.

Изследването включва и анализ на богатата съдебна практика – основно на Върховния касационен съд, но и на други съдебни инстанции.

Разработките са дело на престижен авторски екип: проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Камелия Касабова, проф. д.ю.н. Методи Марков, проф. д.ю.н. Иван Русчев, проф. д.ю.н. Георги Стефанов, проф. д-р Поля Голева, доц. д-р Таня Градинарова, Костадинка Недкова, Валя Гигова, Стефан Стефанов, д-р Георги Хорозов

Още информация

  • Година на издаване: 2018
  • Брой страници: 944
  • Тегло: 1.000 кг.